Kalkulatory Budowlane

Firma/AutorOpis/Link
1000 PODłOG1000 Podłog - kalkulator podłóg
ALPOLAlpol - alpol eko plus wm - kalkulator dla systemu ociepleń na wełnie mineralnej
ARBETArbet - efektywna izolacja styropianem
ARCADIA SOFT Arcadia Soft - oprogramowanie dla architektów, konstruktorów, instalatorów
ARMSTRONGArmstrong - program ceiling estimate przygotowanie i zaplanowanie montażu sufitu podwieszanego
ATLASAtlas - kalkulator zużycia produktu lub systemu
ATLASAtlas - pakiet oprogramowania dla projektantów, architektów
ATLASAtlas - program do obliczania zużycia produktów i rozwiązań kompleksowych
AUSTROTHERMAustrotherm - kalkulator oszczędności energetycznych
BALEXBalex - kalkulator oszczędności
BARLINEKBarlinek - program do aranżacji wnętrz
BARLINEK – KALKULATOR OSZCZęDNOśCIBarlinek – kalkulator oszczędności
BAUMIT – ANALIZA ENERGETYCZNA BUDYNKUBaumit – analiza energetyczna budynku
BAUMIT – KALKULATORYBaumit – kalkulatory
BETONEXBetonex - kalkulator objętości betonu
BIMESTIMATE – PROGRAM KOSZTORYSOWY ROBóT BUDOWLANYCH BIMestimate – program kosztorysowy robót budowlanych
BOTAMENT – KALKULATOR ZUżYCIA ZAPRAW DO SPOINOWANIABotament – kalkulator zużycia zapraw do spoinowania
BUDMAXBudmax - kalkulatory budowlane
BUILDDESKBuilddesk - program do analizy energetycznej budynków lub lokali Builddesk Energy Certificate Professional
BUILDDESKBuilddesk - program do audytu energetycznego Builddesk Energy Audit
BUILDDESKBuilddesk - program do obliczenia zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń po modernizacji budynku i systemu grzewczego Builddesk Eko Efekt
BUSTERBuster - kalkulator - ocieplanie ścian - metoda lekka mokra
BUSTERBuster - kalkulator - system suchej zabudowy nida poddasze
BUSTERBuster - kalkulator - system suchej zabudowy nida sufit I
BUSTERBuster - kalkulator - system suchej zabudowy nida sufit II
BUSTERBuster - kalkulator - system suchej zabudowy nida ściana
BUSTERBuster - kalkulator - tynk - okładziny ścienne
BUSTERBuster - kalkulator – sufit podwieszany Thermatex
CALCULLACalculla - kalkulator zużycia prądu
CARETTA – KALKULATOR DACHOWYCaretta – kalkulator dachowy
CEMARCemar - kalkulator betonu
CERESITCeresit - kalkulator materiałowy
COST TO BUILD – OBLICZ KOSZT WYBUDOWANIA DOMUCost To Build – oblicz koszt wybudowania domu
DACH SYSTEM – KALKULATOR POKRYCIA DACHUDach System – kalkulator pokrycia dachu
DANFOSS – KALKULATOR DWUTLENKU WęGLA DLA ZAWORóW KULOWYCHDanfoss – kalkulator dwutlenku węgla dla zaworów kulowych
DANFOSS – PROGRAMY DO OBLICZEń Z ZAKRESU CHłODNICTWA, CIEPłOWNICTWA, OGRZEWNICTWADanfoss – programy do obliczeń z zakresu chłodnictwa, ciepłownictwa, ogrzewnictwa
DATACOMPDatacomp - program 4m cad jest alternatywą dla programu Autocad 2008
DATACOMPDatacomp - program Bricscad alternatywa dla Autocad
DATACOMPDatacomp - program do projektowania instalacji DDS-CAD Mep
DATACOMPDatacomp - program do weryfikacji powykonawczej Cadworx Fieldpipe Professional
DATACOMP – PAKIET OPROGRAMOWANIA DO PROJEKTOWANIA, ANALIZY I OCENY ZBIORNIKóW DO MAGAZYNOWANIA OLEJU TANKDatacomp – pakiet oprogramowania do projektowania, analizy i oceny zbiorników do magazynowania oleju Tank
DATACOMP – PROGRAM DO ANALIZY RUROCIąGóW CESARE IIDatacomp – program do analizy rurociągów Cesare II
DATACOMP – PROGRAM DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI PRZEMYSłOWYCH CADWORXDatacomp – program do projektowania instalacji przemysłowych Cadworx
DATACOMP – PROGRAM DO PROJEKTOWANIA ORAZ ANALIZY ZBIORNIKóW I WYMIENNIKóW CIEPłA PV ELITEDatacomp – program do projektowania oraz analizy zbiorników i wymienników ciepła PV Elite
DE DIETRICHDe Dietrich - program obliczeniowy ErP
DEKDek - kofigurator pokrycia dachu z płyt Cembrit
DEKORALDekoral - zaplanuj swoje malowanie
DIMPLEXDimplex - kalkulator kosztów eksploatacji
DIMPLEXDimplex - kalkulator maty grzewczej dla instalacji grzewczych cienkowarstwowych
DOLINA NIDY – KALKULATORDolina Nidy – kalkulator
DREWNODrewno - kalkulator miąższości drewna okrągłego
DULUXDulux - ile farby potrzebujesz?
E-REMONTYE-remonty - obliczenie wartości usług remontowo – budowlanych
E-REMONTYE-remonty - obliczenie wartości usług remontowo – budowlanych, przy założonym poziomie cen
EASYFIXEasyfix - profesjonalny program obliczeniowy służący do projektowania zamocowań
EKO-INSTALEko-instal - kalkulator doboru kolektorów słonecznych dla podgrzewu CWU
EKO-INSTALEko-instal - kalkulator emisji zanieczyszczeń
EKO-INSTALEko-instal - kalkulator kosztów ogrzewania domu i podgrzewu wody użytkowej
EKO-INSTALEko-instal - kalkulator zysków z modernizacji kocioł kondensacyjny
EKOBUDEkobud - kalkulator styropianu
ENERADEnerad - porównywarka cen gazu
ENERADEnerad - porównywarka cen prądu - kalkulator cen prądu enerator
ENGILABEngilab - programy do analizy konstrukcji
ETEKSETeks - program do aranżacji wnętrz Sweet Home 3D
EURONIT – KALKULATOR DO OBLICZENIA ILOśCI DACHóWEK POTRZEBNYCH NA POKRYCIE POłACI DACHOWEJEuronit – kalkulator do obliczenia ilości dachówek potrzebnych na pokrycie połaci dachowej
FAKROFakro - konfigurator świetlików
FASTFast - kalkulator materiałowy
FERRO – KALKULATOR OSZCZęDNOśCIFerro – kalkulator oszczędności
FONKOFonko - kalkulator zapotrzebowania cieplnego budynku i kosztów eksploatacji
FORGEOForgeo - program Bridgecad do generowania przyczółków mostowych obliczanych następnie w programie Sofistik
FORGEOForgeo - program do obliczania sztywności poziomej pali fundamentowych.
FORGEOForgeo - program Palecpt 5.0 do obliczania nośności i osiadania pali fundamentowych
FORGEOForgeo - program Palekx 5.0 do obliczania sił przekrojowych i zbrojenia pala
FORGEOForgeo - program Palepn 5.0 do obliczania nośności pali fundamentowych
G.P.E.C.G.P.E.C. - taryfy ciepłownicze
GAMRATGamrat - kalkulator tarasów
GERARD – KALKULATOR DACHUGerard – kalkulator dachu
GOFINGofin - kalkulator zwrotu vat za materiały budowlane
GOFINGofin - kalkulatory finansowe dotyczące odsetek
GOFINGofin - kalkulatory finansowe dotyczące podatku dochodowego
GOFINGofin - kalkulatory finansowe dotyczące podatku VAT
GOFINGofin - kalkulatory finansowe dotyczące prawa pracy
GOFINGofin - kalkulatory finansowe dotyczące różnic walutowych i kursowych
GOFIN – KALKULATOR ZWROTU VAT ROZBUDOWANY ZA MATERIAłY BUDOWLANEGofin – kalkulator zwrotu VAT rozbudowany za materiały budowlane
GóRAżDżE BETONGórażdże Beton - kalkulator ilości betonu
GREINPLAST – KALKULATOR SYSTEMóW OCIEPLEńGreinplast – kalkulator systemów ociepleń
H+HH+H - program doboru rozwiązań konstrukcyjnych dla budynków z gazobetonu
H+H – KALKULATOR DOBORU ROZWIąZAń śCIENNYCHH+H – kalkulator doboru rozwiązań ściennych
HEWALEXHewalex - kalkulator PV
HIPOTEKA PLUSHipoteka Plus - kalkulator kredytowy
HOTBLOKHotblok - kalkulator cenowy
IBC SOLARIBC Solar - power calculator
INCH CALCULATOR – KALKULATOR BETONUInch Calculator – kalkulator betonu
INCH CALCULATOR – KALKULATOR KOSTKI BRUKOWEJ NA PATIOInch Calculator – kalkulator kostki brukowej na patio
INCH CALCULATOR – KALKULATOR MATERIAłóW DACHOWYCHInch Calculator – kalkulator materiałów dachowych
INCH CALCULATOR – KALKULATOR OBJęTOśCI GLEBYInch Calculator – kalkulator objętości gleby
INCH CALCULATOR – KALKULATOR PANELI NA DACHInch Calculator – kalkulator paneli na dach
INCH CALCULATOR – KALKULATOR PARAMETRóW DACHUInch Calculator – kalkulator parametrów dachu
INCH CALCULATOR – KALKULATOR PłYTEKInch Calculator – kalkulator płytek
INCH CALCULATOR – KALKULATOR PODłóGInch Calculator – kalkulator podłóg
INCH CALCULATOR – KALKULATOR POWIERZCHNI TRAWNIKAInch Calculator – kalkulator powierzchni trawnika
INCH CALCULATOR – KALKULATOR SłUPKóW I PIKIETInch Calculator – kalkulator słupków i pikiet
INCH CALCULATOR – KALKULATOR śCIAN OPOROWYCHInch Calculator – kalkulator ścian oporowych
INCH CALCULATOR – KALKULATOR ZUżYCIA BLOCZKóWInch Calculator – kalkulator zużycia bloczków
INCH CALCULATOR – KALKULATOR ZUżYCIA CEGIEł I ZAPRAWYInch Calculator – kalkulator zużycia cegieł i zaprawy
INCH CALCULATOR – KALKULATOR ZUżYCIA MATERIAłóWInch Calculator – kalkulator zużycia materiałów
INCH CALCULATOR – PRZELICZNIK NA JARDYInch Calculator – przelicznik na jardy
INSTAL SOFTInstal Soft - instalacyjne programy obliczeniowe
ISOVERIsover - kalkulator cieplno wilgotnościowy
ISOVERIsover - kalkulator oszczędności związane z ociepleniem domu
ISOVERIsover - konfigurator izolacji
IZOHAN – KALKULATOR TARASóWIzohan – kalkulator tarasów
IZOHAN – KALKULATORY PRODUKTóWIzohan – kalkulatory produktów
JEWSON – KALKULATOR KOSZTóW BUDOWYJewson – kalkulator kosztów budowy
JUSTYR ALAMENTTIJustyr Alamentti - kalkulator paczek styropianu
K-FLEXK-flex - program doboru Isocalc
KABEKabe - kalkulator kosztów systemów ociepleń budynków
KABEKabe - program do obliczania efektywności ekonomicznej systemów ociepleń
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - dom parterowy bez piwnicy
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - dom parterowy z piwnicą
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - dom piętrowy bez piwnicy
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - dom piętrowy z piwnicą
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - kuchnia
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - łazienka
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - piwnica
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - przedpokój
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - przy domu
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - salon
KALKULATORY BUDOWLANEKalkulatory budowlane - sypialnia
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory drewniane - PN-EN-1995: ścinanie, belka na podporze
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory drewniane - PN-EN-1995: ściskanie, słupek drewniany
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory drewniane - PN-EN-1995: zginanie, belka drewniana
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory drewniane - PN-EN-1995: zginanie, ze ściskaniem
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory stalowe - PN-EN-1993: przekrój stalowy
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory żelbetowe - PN-EN-1992: długość zakotwienia
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory żelbetowe - PN-EN-1992: ścinanie, przekrój podporowy
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory żelbetowe - PN-EN-1992: zarysowanie, element żelbet
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory żelbetowe - PN-EN-1992: zbrojenie minimalne
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory żelbetowe - PN-EN-1992: zginany, przekrój prostokątny
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory żelbetowe - PN-EN-1992: zginany, przekrój teowy
KALKULATORY ECKalkulatory EC - kalkulatory żelbetowe - PN-EN-1992: zliczanie prętów
KALKULATORY ECKalkulatory EC - konwerter jednostek - procedura pozwala na łatwe przeliczanie jednostek często używanych przez inżynierów budownictwa
KALKULATORY ECKalkulatory EC - obciążenia klimatyczne - PN-EN: obciążenie śniegiem
KALKULATORY ECKalkulatory EC - obciążenia klimatyczne - PN-EN: obciążenie wiatrem
KANKan - kalkulator oporów hydraulicznych
KANKan - kalkulator oporów hydraulicznych
KANKan - kalkulator wydłużeń termicznych
KANKan - program doboru ogrzewania podłogowego
KANKan - programy do projektowania i kalkulacji
KAN – KALKULATOR OGRZEWANIA PODłOGOWEGOKan – kalkulator ogrzewania podłogowego
KNAUFKnauf - kalkulator akustyczny
KNAUFKnauf - kalkulator cieplno-wilgotnościowy
KNAUFKnauf - kalkulator cieplno-wilgotnościowy zaawansowany
KNAUFKnauf - kalkulator doboru rozwiązań przegród warstwowych na podstawie izolacyjności akustycznej
KNAUFKnauf - kalkulator produktów
KNAUFKnauf - kalkulator zużycia i cen produktów
KNAUFKnauf - program doboru rozwiązań konstrukcyjnych Knauf
KNAUF AMF – KALKULATOR MATERIAłOWYKnauf Amf – kalkulator materiałowy
KNAUF AMF – KALKULATOR WYGłUSZENIA POMIESZCZENIAKnauf Amf – kalkulator wygłuszenia pomieszczenia
KNAUF INDUSTRIES – KALKULATOR OSZCZęDNOśCI NA OGRZEWANIUKnauf Industries – kalkulator oszczędności na ogrzewaniu
KNAUF INSULATION – KALKULATOR TERMICZNYKnauf Insulation – kalkulator termiczny
KOLEKTOREKKolektorek - kolektorek - program do doboru instalacji solarnych
KOMIN SYSTEMKomin System - kalkulator cen kominów
KONSPORTKonsport - konfigurator ogrodzeń
KONSTRUKTORKonstruktor - zużycie materiałów do budowy sufitów podwieszanych modułowych - ruszt osłonięty płyty wyjmowalne
KONSTRUKTOR – KALKULATOR TYNKóW CAPAROLKonstruktor – kalkulator tynków Caparol
KREDYT MIESZKANIOWYKredyt mieszkaniowy - kalkulator kredytu
LEROY MERLINLeroy merlin - kalkulator farby
LEROY MERLINLeroy merlin - kalkulator klimatyzacji
LEROY MERLINLeroy merlin - kalkulator tapet
LEROY MERLINLeroy merlin - kalkulator wzorów płytek
LEROY MERLINLeroy merlin - kalkulator zaprawy klejącej do płytek
LHL KLINKIERLHL Klinkier - kalkulator ceramicznego systemu kominowego Twister
LHL KLINKIERLHL Klinkier - kalkulator kosztów wykonania ścian
LICZBY – IZOLACYJNOść śCIANY JEDNOWARSTWOWEJLiczby – izolacyjność ściany jednowarstwowej
LICZBY – KALKULATOR CZASU PRACY TOKARKILiczby – kalkulator czasu pracy tokarki
LICZBY – KALKULATOR ILOśCI FARBYLiczby – kalkulator ilości farby
LICZBY – KALKULATOR ILOśCI PłYTEK I ZAPRAWY KLEJąCEJLiczby – kalkulator ilości płytek i zaprawy klejącej
LICZBY – KALKULATOR ILOśCI TAPETYLiczby – kalkulator ilości tapety
LICZBY – KALKULATOR IZOLACJI śCIANLiczby – kalkulator izolacji ścian
LICZBY – KALKULATOR KLIMATYZACYJNYLiczby – kalkulator klimatyzacyjny
LICZBY – KALKULATOR KOSZTóW HYDROIZOLACJI IZOHANLiczby – kalkulator kosztów hydroizolacji Izohan
LICZBY – KALKULATOR MASY ELEMENTóW METALOWYCHLiczby – kalkulator masy elementów metalowych
LICZBY – KALKULATOR MATERIAłU NA STROP GęSTOżEBROWYLiczby – kalkulator materiału na strop gęstożebrowy
LICZBY – KALKULATOR OSZCZęDNOśCI I KOSZTóW EKSPLOATACJI DOMU Z POMPą CIEPłA DHPLiczby – kalkulator oszczędności i kosztów eksploatacji domu z pompą ciepła DHP
LICZBY – KALKULATOR PANELI PODłOGOWYCHLiczby – kalkulator paneli podłogowych
LICZBY – KALKULATOR PORóWNUJąCY KOSZTY OGRZEWANIA OLEJEM I POMPAMI OCHSNERLiczby – kalkulator porównujący koszty ogrzewania olejem i pompami Ochsner
LICZBY – KALKULATOR POWIERZCHNI DACHULiczby – kalkulator powierzchni dachu
LICZBY – KALKULATOR WłAśCIWOśCI PRZEKROJóW RUR KWADRATOWYCHLiczby – kalkulator właściwości przekrojów rur kwadratowych
LICZBY – KALKULATOR WYKOńCZENIA śCIAN DO STANU GOTOWEGOLiczby – kalkulator wykończenia ścian do stanu gotowego
LICZBY – KALKULATOR ZAPRAWY KLEJąCEJ DO PłYTEKLiczby – kalkulator zaprawy klejącej do płytek
LICZBY – KALKULATOR ZUżYCIA FARBY FLUGGERLiczby – kalkulator zużycia farby Flugger
LICZBY – KALKULATOR ZUżYCIA MATERIAłóW DO BUDOWY SUFITóW PODWIESZANYCH MODUłOWYCHLiczby – kalkulator zużycia materiałów do budowy sufitów podwieszanych modułowych - ruszt osłonięty, płyty wyjmowalne
LICZBY – KALKULATOR ZUżYCIA ZAPRAW I FUGLiczby – kalkulator zużycia zapraw i fug
LICZBY – KALKULATOR ZUżYCIA ZAPRAWYLiczby – kalkulator zużycia zaprawy
LICZBY – KALKULATOR ZWROTU PODATKU VAT ZA MATERIAłY BUDOWLANELiczby – kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane
LICZBY – KUPNO NA KREDYT CZY LEASINGLiczby – kupno na kredyt czy leasing
MAJSTERPOL – KALKULATOR ZUżYCIA PRODUKTóW I DOBóR KOLORYSTYCZNYMajsterpol – kalkulator zużycia produktów i dobór kolorystyczny
MAPEIMapei - kalkulator materiałowy
MASTERMaster - nagrzewnice - kalkulator mocy nagrzewnicy powietrza
MAXITMaxit - kalkulator zużycia materiałów
MIASTO STOłECZNE WARSZAWAMiasto Stołeczne Warszawa - kalkulator energetyczny
MITECH – KALKULATOR SYSTEMóW OCIEPLEńMitech – kalkulator systemów ociepleń
MOLMol - kalkulator orientacyjnej ceny netto dla poszczególnych rodzajów markiz
NEW HOUSENew House - kalkulator budowy domu
NIBENibe - kalkulator oszczędności kosztów ogrzewania o c.w.u.
NOBILESNobiles - kalkulator zużycia farby
NOBILES – KALKULATOR ZUżYCIA FARBYNobiles – kalkulator zużycia farby
NORDGIPSNordgips - kalkulator zużycia materiałów
OPTIMAL ENERGYOptimal energy - porównywarka cen prądu dla domu
OPTIMAL ENERGYOptimal energy - porównywarka cen prądu dla firmy
OSRAM – APLIKACJA DO DOBORU WłAśCIWEGO źRóDłA śWIATłA DLA POJAZDóW VEHICLE LIGHTOsram – aplikacja do doboru właściwego źródła światła dla pojazdów Vehicle Light
OSRAM – NARZęDZIE OBLICZAJąCE PODśWIETLENIE LEDDESIGNEROsram – narzędzie obliczające podświetlenie Leddesigner
OSZCZęDNY DOMOszczędny dom - kalkulator energetyczny
PAROC – KALKULATOR ENERGETYCZNYParoc – kalkulator energetyczny
PAROC – KALKULATOR STRATY CIEPłA I ZUżYCIA ENERGII CALCULUSParoc – kalkulator straty ciepła i zużycia energii Calculus
PEREKOPereko - kalkulator mocy kotła
PEREKOPereko - kalkulator przekroju komina
PEZALPezal - kalkulator agregatów prądotwórczych
PIPELIFEPipelife - programy do obliczeń hydraulicznych
PITEROWSKIPiterowski - kalkulator usług budowlanych
PRO-VENTPro-vent - kalkulator odzysku chłodu i ciepła przy wykorzystaniu gruntowego wymiennika ciepła Provent-geo
PRO-VENTPro-vent - kalkulator oszczędności eksploatacyjnych
PURMOPurmo - kalkulator doboru grzejników
RABATKARabatka - kalkulator ogrodzeń działek i posesji
RABATKARabatka - kalkulator ogrodzeń panelowych
RABATKARabatka - kalkulator ogrodzeń z siatki ogrodzeniowej
RABATKARabatka - kalkulator ogrodzeń z siatki zgrzewanej
REGULUSRegulus - ogrzewanie kanałowe - wycena ogrzewania kanałowego
REGULUSRegulus - program doboru grzejników System Canal
REGULUSRegulus - program doboru grzejników ściennych Regulus System
REGULUSRegulus - program doboru grzejników ściennych system DECOR
REHAURehau - program do obliczania wartości Zeta
REMODELING CALCULATOR – KALKULATOR KOSZTóW BUDOWY DOMURemodeling Calculator – kalkulator kosztów budowy domu
REMONTOMIERZRemontomierz - kalkulator farb
REMONTOMIERZRemontomierz - kalkulator paneli
REMONTOMIERZRemontomierz - kalkulator płytek
REMONTOMIERZRemontomierz - kalkulator tapet
REMONTOMIERZRemontomierz - kalkulator tynku i gipsu
RIGIPSRigips - kalkulator czasu pogłosu
RIGIPSRigips - kalkulator systemów Rigips
RIGIPS – KALKULATORY ZUżYCIA MATERIAłóWRigips – kalkulatory zużycia materiałów
ROCARoca - planer łazienek
ROCKWOOLRockwool - kalkulator oszczędności
ROCKWOOLRockwool - kalkulator zużycia i cen
ROCKWOOLRockwool - kalkulatory i programy obliczeniowe
ROCKWOOLLRockwooll - cieplno-wilgotnościowe właściwości przegród budynku
RUUKKIRuukki - programy doboru produktów Ruukkis Design Toolbox
SCHODYSchody - kalkulator schodów
SCHOMBURGSchomburg - kalkulator zużycia produktów
SILIKATYSilikaty - kalkulator kosztu wykonania przegrody z bloczków silikatowych
SOFAHSofah - obliczenie przewidywanych kosztów ogrzewania w obiektach ogrzewanych pompą ciepła sofath
SOLDISSoldis - rozbudowany program przeznaczony jest do analizy statycznej (a w pewnym stopniu także dynamicznej) układów prętowych
SOPRO – KALKULATOR ZUżYCIA KLEJóW I FUGSopro – kalkulator zużycia klejów i fug
SPECBUDSpecbud - programy pakietu Specbud
STEEL PROFILESSteel Profiles - aplikacja na urządzenia mobilne Android zawierająca zbiór tablic z wielkościami geometrycznymi kształtowników stalowych
STOWARZYSZENIE PRODUCENTóW STYROPIANUStowarzyszenie Producentów Styropianu - kalkulator dla dachu stromego
STOWARZYSZENIE PRODUCENTóW STYROPIANUStowarzyszenie Producentów Styropianu - kalkulator dla ścian fasadowych dwuwarstwowych
STOWARZYSZENIE PRODUCENTóW STYROPIANUStowarzyszenie Producentów Styropianu - kalkulator dla ścian fasadowych trójwarstwowych
STOWARZYSZENIE PRODUCENTóW STYROPIANUStowarzyszenie Producentów Styropianu - kalkulator dla ścian przylegających do gruntu
STOWARZYSZENIE PRODUCENTóW STYROPIANUStowarzyszenie Producentów Styropianu - kalkulator do podłóg na gruncie
STOWARZYSZENIE PRODUCENTóW STYROPIANUStowarzyszenie Producentów Styropianu - kalkulator do stropodachu
STOWARZYSZENIE PRODUCENTóW STYROPIANUStowarzyszenie Producentów Styropianu - kalkulator do stropu
STYRMANNStyrmann - oblicz ile paczek styropianu potrzebujesz
STYROPMIN – OBLICZ ILE PACZEK STYROPIANU POTRZEBUJESZStyropmin – oblicz ile paczek styropianu potrzebujesz
ŚNIEżKAŚnieżka - aplikacja do obliczania zużycia produktów i doboru kolorów
ŚNIEżKA – KALKULATOR ZUżYCIA PRODUKTóWŚnieżka – kalkulator zużycia produktów
TARTAK LULKOWOTartak Lulkowo - kalkulator oblicza koszt drewna potrzebnego na budowie
TAURON – KALKULATOR OSZCZęDNOśCI GAZUTauron – kalkulator oszczędności gazu
TERMALICATermalica - kalkulator materiałowy
TERMO ORGANIKATermo Organika - kalkulator współczynnika przenikania ciepła przegrody
THERMANOThermano - kalkulator oszczędności
TOTAL MONEYTotal Money - kalkulatory finansowe
TOTAL MONEYTotal Money - porównywarka 66 taryf energii dla domu
TYTANTytan - kalkulatory zapraw
URSAUrsa - program do obliczeń cieplno-wilgotnościowych TermoUrsa
VIESSMANNViessmann - aplikacja ViCare - regulacja ogrzewania przez internet
VIESSMANNViessmann - kalkulatory doboru
VIESSMANNViessmann - konfigurator produktowy systemu grzewczego
VIESSMANNViessmann - optymalizacja parametrów energetycznych budynku Archtim
VOGEL&NOOTVogel&Noot - kalkulator doboru grzejników
WAREHOUSE MATCH – KALKULATOR KOSZTóW BUDOWYWarehouse Match – kalkulator kosztów budowy
WAVINWavin - kalkulator ogrzewania podłogowego
WEBER – KALKULATOR KOSZTóWWeber – kalkulator kosztów
WEBER – KALKULATOR ZUżYCIA PRODUKTUWeber – kalkulator zużycia produktu
WEBER LECAWeber Leca - kalkulator cieplno-wilgotnościowy
WEBER LECAWeber Leca - kalkulator do dachów zielonych
WEBER LECAWeber Leca - kalkulator geotechniczny
WEBER LECAWeber Leca - kalkulator materiałowy
WEBER LECAWeber Leca - program Konstruktor
WEBER LECAWeber Leca - program kosztorysowy Kobra
WEBER LECAWeber Leca - program Znajdź Swoje Rozwiązanie
WEBER LECA – KALKULATOR ZARZąDZANIA WODąWeber Leca – kalkulator zarządzania wodą
XELLAXella - nakładka do programu Revit do modelowania budynków Rev-X
YETICOYetico - oblicz ile styropianu potrzebujesz
YTONGYtong - przelicz swój projekt
ZHITOV DIMITRIZhitov Dimitri - bezpłatne usługi obliczenia materiałów budowlanych
ROCKWOOLRockwool - gospodarka cieplna budynku - obliczenia E U - Pobierz: 2.24 MB
ROCKWOOLRockwool - kalkulator oporu cieplnego ściany - Pobierz: 1.01 MB
ROCKWOOLRockwool - kalkulator wpółczynnika przenikania ciepła Uk - Pobierz: 2.34 MB
ROCKWOOLRockwool - obliczanie wskaźnika E, obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q, obliczanie zapotrzebowania mocy Qmax - Pobierz: 97 KB
SILKASilka - kalkulator - porównanie kosztów 1m2 ścian wykonanych w różnych technologiach murowych - Pobierz: 101.5 KB
SPECBUDSpecbud - kalkulator długości wyboczeniowych słupów żelbetowych 8.0 - Pobierz: 907.73 KB
SPECBUDSpecbud - kalkulator elementów drewnianych 9.0 demo - Pobierz: 6.9 MB
SPECBUDSpecbud - kalkulator elementów murowanych 9.0 demo - Pobierz: 6.69 MB
SPECBUDSpecbud - kalkulator elementów stalowych 9.0 demo - Pobierz: 6.4 MB
SPECBUDSpecbud - kalkulator elementów żelbetowych 9.0 demo - Pobierz: 6.77 MB
SPECBUDSpecbud - kalkulator gruntów - Pobierz: 1.15 MB
SPECBUDSpecbud - kalkulator parametrów geotechnicznych gruntów metodą B. - Pobierz: 719.57 KB
SPECBUDSpecbud - program Belka Free - Pobierz: 8.96 MB
VAILLANTVaillant - dobór buforów dla układów ze źródłami stałopalnymi - Pobierz: 420.96 KB
VAILLANTVaillant - dobór sprzęgieł hydraulicznych - Pobierz: 157.91 KB
VAILLANTVaillant - dobór średnic przewodów - rury stalowe - Pobierz: 373.33 KB
VAILLANTVaillant - kalkulator układów solarnych - Pobierz: 162.4 KB
VAILLANTVaillant - kalkulator wentylacji kotłowni gazowych - Pobierz: 296.59 KB
VAILLANTVaillant - obliczanie doboru naczynia przeponowego w systemach zamkniętych c.o. - Pobierz: 150.09 KB
VAILLANTVaillant - obliczanie temperatury zmieszanej wody za zaworem mieszającym - Pobierz: 146.4 KB
YTONGYtong - program obliczeniowy - bloczki, nadproża, U, EDW, tynki, elementy uzupełniające, elementy zbrojeniowe - Pobierz: 133.19 KB
DIMPLEXDimplex - program do planowania materiałów grzewczych - Pobierz: 6.25 MB
EKOPARTNEREkopartner - projektowanie oczyszczalni ścieków - Pobierz: 13.96 MB
EURONITEuronit - kalkulator dachówki - Pobierz: 7.73 MB
IEOIEO - program do poboru instalacji słonecznych Kolektorek 2.0 v2.12 - Pobierz: 9.5 MB
KANKan - kalkulator ogrzewania podłogowego - Pobierz: 933 KB
K-FLEXK-Flex - kalkulator Isocalc - Pobierz: 1.56 MB
KISANKisan - prezentacja programów Instal-OZC, Instal-therm HCR - Pobierz: 11.54 MB
KREISELKreisel - kalkulator ilości kołków - Pobierz: 2.48 MB
LAFARGE ISOVERLafarge Isover - jak projektować ściany wewnętrzne - Pobierz: 1.66 MB
LHL KLINKIERLHL Klinkier - alkulator ogrodzeń - zapotrzebowanie materiałowe - Pobierz: 2.71 MB
ZAKOTWIENIE PRęTAZakotwienie pręta - Program ułatwia projektowanie i rysowanie konstrukcji żelbetowych dzięki pominięciu obliczeń związanych z długościami zakotwienia prętów - Pobierz: 28 KB
M. DRAGANM. Dragan - program analizy kratownic płaskich - Pobierz: 359.92 KB
M. DRAGANM. Dragan - Program analizy wytrzymałościowej pręta rozciąganego - Pobierz: 327.28 KB
M. DRAGANM. Dragan - program analizy wytrzymałościowej pręta zginanego - Pobierz: 348.72 KB
M. DRAGANM. Dragan - program analizy wytrzymałościowej ram płaskich - Pobierz: 397.82 KB
SOPROSopro - zużycie zaprawy klejowej i fugowej przy układaniu płytek ceramicznych - Pobierz: 51.37 KB
OSRAMOsram - application guide - BacLED Plus, Basic G15 and G15 Plus BoxLED - Pobierz: 3.62 MB
OSRAMOsram - Check list - Backlighting - Pobierz: 525.41 KB
OSRAMOsram - Check list - Light ceiling, wall application - Pobierz: 661.79 KB
SCHöCKSchöck - program obliczeniowy Isokorb - Pobierz: 4.04 MB
VIESSMANNViessmann - aktualizacja programu Vito-WP o ofertę 2017 - należy rozpakować pliki w katalogu programu VitoWP zastępując część obecnych plików - Pobierz: 1.51 MB
VIESSMANNViessmann - dobór hybrydy Vitocaldens 222-F. - Pobierz: 1.82 MB
VIESSMANNViessmann - dobór kotła kompaktowego. - Pobierz: 804.74 KB
VIESSMANNViessmann - dobór podgrzewacza do kotła 1-f. - Pobierz: 322.22 KB
VIESSMANNViessmann - dobór pompy ciepła Split 100-S i 200-S. - Pobierz: 2.06 MB
VIESSMANNViessmann - instrukcja obsługi programu ESOP - Pobierz: 759.72 KB
VIESSMANNViessmann - instrukcja obsługi programu VITOOPTIMA - Pobierz: 4.53 MB
VIESSMANNViessmann - instrukcja obsługi programu Vito-WP - Pobierz: 3.07 MB
VIESSMANNViessmann - kalkulator kosztów ogrzewania. - Pobierz: 72.92 KB
VIESSMANNViessmann - program VITOOPTIMA do doboru systemu grzewczego - Pobierz: 718.9 KB
VIESSMANNViessmann - program Vito-WP do projektowania instalacji ze sprężarkową pompą ciepła - Pobierz: 5.93 MB
ABIG GITARAABIG Gitara - program Windows służący do wyszukiwania zestawów 4 zębatych kół zmianowych, tworzących przekładnię (gitarę) o zadanym przełożeniu - Pobierz: 268 KB
ARCHISCALEArchiScale - darmowy program Open Source, który konwertuje odległości rysunkowe z wykorzystaniem zdefiniowanej skali - Pobierz: 457.75 KB
ELECTRONICS ASSISTANTElectronics Assistant - program Windows do wykonywania obliczeń związanych z elektroniką - Pobierz: 521.42 KB
FRICOLfriCol - obliczanie nośności przekroju słupa żelbetowego - Pobierz: 1.94 MB
FRIHAFfriHaf - obliczanie krótkiego wspornika w belkach żelbetowych v1.02 - Pobierz: 1.67 MB
FRIKORfriKor - obliczanie krótkiego wspornika w słupach żelbetowych - Pobierz: 1.7 MB
FRISECfriSec - wymiarowanie przekroju sprężonego, nadbeton - Pobierz: 1.81 MB
PIPE PRESSURE LOSS CALCULATORPipe Pressure Loss Calculator - aplikacja do obliczeń spadku ciśnienia spowodowanego tarciem wewnętrznym dla przepływu cieczy w rurociągach - Pobierz: 119.27 KB
SEAFOIDSeafoid - aplikacja na platformę OS X ułatwiająca wykonywanie obliczeń związanych z elektroniką - Pobierz: 1.01 MB
SPECBUDSpecbud - kalkulator Parametrów Geotechnicznych Gruntów Metodą B v.1.1 - Pobierz: 719.57 KB
SPADEK CIśNIENIASpadek ciśnienia - podręczna aplikacja do obliczeń i analizy przepływu wody w przewodach o przekroju okrągłym - Pobierz: 21.46 MB
CONVERBERConverber - narzędzie Windows do konwersji pomiędzy 2072 jednostkami miar wielkości fizycznych w 53 kategoriach - Pobierz: 655.07 KB
CONVERTConvert - narzędzie do konwersji jednostek imperialnych i metrycznych popularnych wielkości fizycznych - Pobierz: 152.91 KB
WEBER LECAWeber Leca - instrukcja szybki start do programu kosztorysowego Kobra - Pobierz: 2.69 MB
WEBER LECAWeber Leca - program kosztorysowy Kobra - Pobierz: 15.31 MB
MISCELMiscEl - narzędzie Windows zawierające zestaw 40 programów do różnych obliczeń elektronicznych - Pobierz: 1.24 MB
POWER SUPLIESPower suplies - kalkulator na platformy Linux i Windows do obliczeń układów przekształcających przebiegi elektryczne - Pobierz: 1.54 MB
VOLTAGE DROP CALCULATORVoltage Drop Calculator - kalkulator do obliczania spadku napięcia w linii przesyłowej dla prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego - Pobierz: 335.09 KB
SEAPSeap - kalkulator do szybkiego obliczania płaskiego zginania belek prostych i płaskiej utraty stateczności prętów ściskanych - Pobierz: 182.21 KB
WłAśCIWOśCI FIZYCZNE PłYNóWWłaściwości fizyczne płynów - aplikacja wyznaczajająca podstawowe własności fizyczne płynów - Pobierz: 7.8 MB
CIVIL ENGINEERING CALCULATORCivil Engineering Calculator - zestaw narzędzi obliczeniowych dla inżynierów i studentów budownictwa - Pobierz: 5.58 MB
FILARFilar - kalkulator budowy domu stan surowy zamknięty - Pobierz: 154 KB
AARSLEFFAarsleff - kalkulator nośności pali - instrukcja używania - Pobierz: 1.9 MB
AARSLEFFAarsleff - kalkulator nośności pali - kpa 3.0 - Pobierz: 4.45 MB
AARSLEFFAarsleff - kalkulator nośności pali - w 4.0 - Pobierz: 8.67 MB
ALPOLAlpol - kalkulator systemu ociepleń na styropianie Eko Plus - Pobierz: 170 KB
ALPOLAlpol - kalkulator systemu ociepleń na wełnie mineralnej Eko Plus WM. - Pobierz: 89.51 KB
ALUPLASTAluplast - okna tworzywowe - kalkulator energetyczny Energiesparrechner 1.02 - Pobierz: 13.99 MB
ARBETArbet - kalkulator energetyczny - Pobierz: 1.54 MB
ARAMACELLAramacell - kalkultor termoizolacji Armwin - Pobierz: 3.5 MB
ARMSTRONG Armstrong - kalkulator suftów podwieszanyc Estima - Pobierz: 159.5 KB
ARMSTRONGArmstrong - kalkulator ilości płyt dla sufitów podwieszanych - Pobierz: 28 KB
AUSTROTHERMAustrotherm - kalkulator energetyczny - przybliżone wartości kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego w 2.00 - Pobierz: 7.07 MB
AUSTROTHERMAustrotherm - kalkulator energetyczny - przybliżone wartości kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego w 1.00 - Pobierz: 165.5 KB
AUSTROTHERMAustrotherm - program Architherm - Pobierz: 1.93 MB
AUSTROTHERMAustrotherm - program Energotherm - Pobierz: 1.01 MB
BAUMITBaumit - kalkulator do analizy energetycznej budynku - Pobierz: 3.45 MB
BAUMITBaumit - kalkulator do obliczania parametrów fizykalnych przegrody OBL - Pobierz: 1.26 MB
BUDKOMBudkom - program do obliczania belek drewnianych Beldrew 1.0 b - Pobierz: 270.92 KB
DANFOSSDanfoss - program DanCap 1.0 ułatwiający dobór rurek kapilarnyc - Pobierz: 3.96 MB
DANFOSSDanfoss - Winstart 4.3.1 - Pobierz: 3.02 MB
DANFOSSDanfoss - do obliczeń i doboru Coolselector2 - Pobierz: 29.09 MB
MURATORMurator - kalkulator do obliczania współczynnika ciepła U ściany dwuwarstwowej - Pobierz: 3.71 MB
MUREXINMurexin - kalkulator zużycia fug - Pobierz: 106.5 KB
NMCNmc - kalkulator CIT 2.0 - Pobierz: 1.93 MB
ONDULINEOnduline - kalkulator - Pobierz: 1017.79 KB
PAROCParoc - Dim - program oblicza przepływ ciepła przez izolację techniczną - Pobierz: 1.32 MB
PAROCParoc - Konstruktor 2.5 - aplikacja dla inżynierów budownictwa, kompleksowy system wspomagający we wszystkich fazach pracy nad projektem - Pobierz: 25.97 MB
ROBENRoben - kalkulator - Pobierz: 11.38 MB
ROCKWOOLRockwool - dobór izolacji Heatrock - Pobierz: 2.73 MB